ถุงซีล-ลาย

1.)ถุงซีล-ลายใบไม้

ขนาด 9.5*11.5cm. แพค 100ใบ ราคา 70 บาท

ขนาด 10*13.5cm. แพค 100ใบ ราคา 75 บาท

ขนาด 11*15cm. แพค 100ใบ ราคา 80 บาท

 

2.)ถุงซีล-ลายเพชร

ขนาด 9.5*11.5cm. แพค 100ใบ ราคา 70 บาท

ขนาด 10*13.5cm. แพค 100ใบ ราคา 75 บาท

ขนาด 11*15cm. แพค 100ใบ ราคา 80 บาท

 

3.)ถุงซีล-ลายฟามิงโก้ 

ขนาด 7*10cm. แพค 100ใบ ราคา 65 บาท

Visitors: 371,809