ถุงซีล-ลาย

1.)ถุงซีล-ลายใบไม้-ขาว+ใส 

ขนาด7*12cm. แพค 50ใบ ราคา 80 บาท

2.)ถุงซีล-ลายดอกชบา 

ขนาด7*12cm. แพค 100ใบ ราคา 90 บาท

3.)ถุงซีล-ลายดอกกุหลาบขาว

ขนาด 5.5*8 แพค100ใ่บ ราคา 40บาท 

ขนาด7*10cm. แพค 100ใบ ราคา 45 บาท

4.)ถุงซีล-ลายดอกซากุระ 

ขนาด5.5*8 แพค100ใ่บ ราคา 40บาท

ขนาด7*10cm. แพค 100ใบ ราคา 45 บาท

5.)ถุงซีล-ลายกระรอก

ขนาด5.5*8 แพค100ใ่บ ราคา 40บาท

ขนาด7*10cm. แพค 100ใบ ราคา 45 บาท

6.)ถุงซีล-ลายใบไมั   ขนาด7*12cm. แพค 100ใบ ราคา 95 บาท

7.)ถุงซีล-ลาย12(จุด)

ขนาด 5.5*8 แพค100ใ่บ ราคา 40บาท 

ขนาด7*10cm. แพค 100ใบ ราคา 45 บาท

8.)ถุงซีล-ลาย14(ดอกซากุระ)

ขนาด 5.5*8 แพค100ใ่บ ราคา 40บาท 

ขนาด7*10cm. แพค 100ใบ ราคา 45 บาท

 

Visitors: 372,280