ถุงช้อปปิ้งหูหิ้ว-กระดาษคร้าฟ รักษ์โลก

ถุงช้อปปิ้ง-หูหิ้ว-กระดาษคร้าฟรักษ์โลก มีหลายขนาดดังนี้ (วัดจากกว้างxลึกxสูง)

1.) ขนาด 15x6.8x12.5 cm. แพค 50ใบ ราคา 125 บาท

2.) ขนาด 13x8x18.5 cm. แพค 50ใบ ราคา 150 บาท

3.) ขนาด 18x9.5x15.5 cm. แพค 50ใบ ราคา 165 บาท

4.) ขนาด 15.5x8x21 cm. แพค 50ใบ ราคา 165 บาท


5.) ขนาด 19x13x21 cm. แพค 25ใบ ราคา 140 บาท

6.) ขนาด 23x15x23.5 cm. แพค 25ใบ ราคา 165 บาท

7.) ขนาด 21x11x29 cm. แพค 25ใบ ราคา 150 บาท


8.) ขนาด 25x10x20 cm. แพค 25ใบ ราคา 130 บาท

9.) ขนาด 32x11x24 cm. แพค 25ใบ ราคา 150 บาท

10.) ขนาด 32x11x42 cm. แพค 25ใบ ราคา 250 บาท

Visitors: 370,951