ที่กดฟองดอง ดอกไม้8แฉก,ดอกไม้หัวใจ,ใบไม้หยัก,ใบไม้3แฉก,ผีเสื้อ,สโนเฟล็ก,สโนเฟล็กเกล็ดหิมะ

ที่กดหรือตัด ฟองดอง-จิ๋ว หรือปั๊มคุกกี้ (ขนาดประมาณ 2.5-5cm.)


ใบไม้3แฉก 2ขนาด ราคา 59 บาท

ใบไม้หยัก 3ขนาด ราคา 59 บาท

ดอกไม้หัวใจ 3ขนาด ราคา 59 บาท

ดอกไม้8แฉก 4ขนาด ราคา 59 บาท

ผีเสื้อ 3ขนาด ราคา 59 บาท

สโนเฟล็ก 3ขนาด ราคา 59 บาท

สโนเฟล็กเกล็ดหิมะ 3ขนาด ราคา 59 บาท


Visitors: 372,279