กระดาษไข-ลวดลาย (WAX PAPER)

Wax Paper (Waterproof, Greaseproof, Non-stick paper) กระดาษไข-ลวดลาย 1กล่องมี 50แผ่น ขนาด21.5x25cm.

 มีให้เลือก 7ลาย 

ราคากล่องละ 100 บาท

7.ลายรวม

Visitors: 370,952