ถาดทองสี่เหลี่ยม-ใส่เปี๊ยะ

ถาดทอง-สี่เหลี่ยม ใส่เปี๊ยะ หรือขนมไหว้พระจันทร์ 3ขนาด

1.)6.5cm. ปาก6.5cm.*ก้น5cm.*สูง2.5cm.

100ชิ้น ราคา 45 บาท

2.)7.5cm. ปาก7.5cm.*ก้น6cm.*สูง2.8cm.

100ชิ้น ราคา 55 บาท

3.)8.5cm. ปาก8.5cm.*ก้น6cm.*สูง2.8cm.

100ชิ้น ราคา 65 บาทVisitors: 373,372