Taq แขวนถุงขนมหรือกล่อง-เทศกาลปีใหม่

A.)NY072 ป้ายแขวนถุงขนมหรือห้อยกล่อง แพค20แผ่น 

ราคา 20บาท

มี9ลาย 

1 ดาวแดง (ขนาด 5.4*5.4cm.)

2 ดาวเขียว (ขนาด 5.4*5.4cm.)

3 บ้าน (ขนาด 2.8*2.8cm.)

4 ซานต้าครอส (ขนาด 5*6.2cm.)

5 ถุงมือ (ขนาด 3.7*4.5cm.)

6 หมวก (ขนาด 4*4.8cm.)

7  ต้นคริสมาสต์เขียว (ขนาด 4.3cm.)

8 ตุ๊กตาหิมะ (ขนาด 5*6.2cm.)

9 ต้นคริสมาสต์แดง (ขนาด 4.3cm.)


B.)ต้นสนฟ้า (ขนาด 6*6cm.)แพค100แผ่น  ราคา 40บาท

C.)ต้นสนแดง (ขนาด 6*6cm.)แพค100แผ่น  ราคา 40บาท

D.)ซานต้าครอส (ขนาด 6.5*8.5cm.)แพค100แผ่น  ราคา 60บาท

E.)ถุงมือ (ขนาด 6.5*8.5cm.)แพค100แผ่น  ราคา 60บาท

Visitors: 372,283