ถุงฝากาว ลาย-เทรนวันคริสมาสตร์ ปีใหม่ 7x7cm.,10x10cm. 45,65บาท

A.)ถุงฝากาว 7x7cm. ลายคริสมาสตร์ มี3 ลาย แพคละ

ประมาณ95-100ใบ ราคา 45 บาท 

 

ฺB.)ถุงฝากาว 10x10cm. ลายคริสมาสตร์ แพคละประมาณ95-100ใบ ราคา 65 บาท  **เช็คลาย บางลายก็ไม่มีจ้า**

Visitors: 372,280