พิมพ์พลาสติก-เกรดดี สำหรับคุกกี้ หรือเทช้อกโกแลต

พิมพ์พลาสติก-เกรดดีสีขาว มี3แบบ

1.)กลม 8ช่อง ขนาดช่อง 4.3cm.

ราคา 69 บาท

2.)สี่เหลี่ยม 12ช่อง ขนาดช่อง 4x4cm.

ราคา 69 บาท

3.)หัวใจ 15ช่อง ขนาดช่อง 3x3.5cm.

ราคา 69 บาท

Visitors: 371,809