ตัวปั๊ม,ที่กด,ที่ตัดฟองดอง-ขนาดจิ๋ว (ดาว,หัวใจ,สี่เหลี่ยม,วงกลม,วงรี,ดอกบ๊วย)

ที่กดหรือตัด ฟองดอง-จิ๋ว หรือปั๊มคุกกี้ (ขนาดประมาณ 1-2.5cm.)

ดาว 3ขนาด ราคา 55 บาท

หัวใจ 3ขนาด ราคา 55 บาท

สี่เหลี่ยม 3ขนาด ราคา 55 บาท

วงกลม 3ขนาด ราคา 55 บาท

วงรี 4ขนาด ราคา 59 บาท

ดอกบ๊วย 4ขนาด ราคา 59 บาทVisitors: 372,284