กระบอกพลาสติก-แข็ง-ใส ฝาขาว,ดำด้าน,ดำมัน,สีเขียว,สีฟ้า,สีชมพู

A.กระบอก-ฝาขาว

0750 กระบอกแข็ง ฝาขาว (7.3x7.6 cm.) 250 ml.

10ชิ้น ราคา 70 บาท

0757 กระบอกแข็ง ฝาขาว (8.5x10.2 cm.) 450 ml.

10ชิ้น ราคา 100 บาท

0758 กระบอกแข็ง ฝาขาว (10.3x14.7 cm.) 1 Lt.

10ชิ้น ราคา 200 บาท

 

B.กระบอก-ฝาดำด้าน (PP)

0791 กระบอกแข็ง ฝาดำด้าน (8*13.2 cm.) 550 ml.

10ชิ้น ราคา 140 บาท

1ลัง 24ชิ้น 312 บาท

0777 กระบอกแข็ง ฝาดำด้าน (8*17.1 cm.) 700 ml.

10ชิ้น ราคา 180 บาท 

1ลัง 24ชิ้น 408 บาท

0793 กระบอกแข็ง ฝาดำด้าน (8*19.8 cm.) 800 ml.

10ชิ้น ราคา 190 บาท 

1ลัง 24ชิ้น 432 บาท

 

C.กระบอก-ฝาดำมัน (PS) ***ยังไม่มีของค่ะ***

0791 กระบอกแข็ง ฝาดำด้าน (8*13.2 cm.) 550 ml.

10ชิ้น ราคา 140 บาท

1ลัง 24ชิ้น 312 บาท

0777 กระบอกแข็ง ฝาดำด้าน (8*17.1 cm.) 700 ml.

10ชิ้น ราคา 180 บาท 

1ลัง 24ชิ้น 408 บาท

0793 กระบอกแข็ง ฝาดำด้าน (8*19.8 cm.) 800 ml.

10ชิ้น ราคา 190 บาท 

1ลัง 24ชิ้น 432 บาท

D.กระบอก-ฝาสี มี3สี เขียว,ฟ้า,ชมพู ***ยังไม่มีของค่ะ***

0791 กระบอกแข็ง ฝาสี เขียว,ฟ้า,ชมพู (8*13.2 cm.) 550 ml.

10ชิ้น ราคา 140 บาท

1ลัง 24ชิ้น 312 บาท

0777 กระบอกแข็ง ฝาสี เขียว,ฟ้า,ชมพู (8*17.1 cm.) 700 ml.

10ชิ้น ราคา 180 บาท 

1ลัง 24ชิ้น 408 บาท

0793 กระบอกแข็ง ฝาสี เขียว,ฟ้า,ชมพู (8*19.8 cm.) 800 ml.

10ชิ้น ราคา 190 บาท 

1ลัง 24ชิ้น 432 บาท

Visitors: 371,814