ลังเบเกอรี่-พลาสติก

A.ลังเบเกอรี่-พลาสติก ปลอดภัยสำหรับใส่อาหาร

1.)RW-8228 ลังเบเกอรี่-ใหญ่ (25Lt.)

 ขนาดนอก 440x612x105mm., (หรือ44x61.2x10.5cm.)

 ขนาดใน 410x567x92mm.(หรือ41x56.7x9.2cm.)

  ราคาลังชิ้นละ 260 บาท 

 

2.)RW-8229 ฝา สำหรับ ลัง 25 Lt.

ขนาด 442x600x23mm. (หรือ44.2x60x2.3cm.)

ราคาฝาชิ้นละ 130 บาท

รวมชุด+ฝา= 390 บาท

 

3.)RW-8224 ลังเบเกอรี่-เล็ก (8Lt.) 

ขนาดนอก 295x441x90mm., (หรือ29.5x44.1x9cm.)

ขนาดใน 265x410x78mm.(หรือ26.5x41x7.8cm.)  

ราคาลังชิ้นละ 130 บาท 

 

4.)RW-8220 ฝาสำหรับลัง 8Lt. 

ขนาด 295x440x24mm.(หรือ29.5x44x2.4cm.)  ราคาฝาชิ้นละ 60 บาท

รวมชุด+ฝา =190 บาท

 

5.)RW-8232 ลังเบเกอรี่-เล็ก-สูง (16Lt.) ขนาดนอก 295x441x165mm.,(หรือ29.5x44.1x16.5cm.) 

ขนาดใน 265x410x140mm. (หรือ26.5x41x14cm.)

ราคาลังชิ้นละ 185 บาท 

รวมชุด+ฝา= 245 บาท (ใช้ฝา RW-8220 ราคา60 บาท)

Visitors: 372,280