พิมพ์ซิลิโคน

ซิลิโคน รูปต่างๆ

1.)ซิลิโคน-วงรี-16ช่อง (ช่อง=3.5*5.5*1.5cm.) 17*29cm. 

ราคา 130 บาท

2.)ซิลิโคน-4เหลี่ยม-4ช่อง (ช่อง=6.5*6.5*3cm.) 18*18cm. 

ราคา 130 บาท

3.)ซิลิโคน-4เหลี่ยมผืนผ้า-6ช่อง (ช่อง=5.5*8cm.) 21.5*23.5cm. 

ราคา 130 บาท

4.)ซิลิโคน-4เหลี่ยม-6ช่อง (ช่อง=5*5cm.) 15*21.5cm. 

ราคา 130 บาท

Visitors: 372,284