พิมพ์ซิลิโคน

ซิลิโคน รูปต่างๆ

1.)ซิลิโคน-หัวใจซ้อน-15ช่อง (ช่อง=3*2.5*1.5cm.) 10.5*21cm. 

ราคา 100 บาท

2.)ซิลิโคน-หัวใจแบน-18ช่อง (ช่อง=2*2.5*0.3cm.) 11.5*21cm. 

ราคา 100 บาท

3.)ซิลิโคน-หัวใจ-10ช่อง (ช่อง=2.4*3.3*1.5cm.) 11.5*15.5cm. 

ราคา 100 บาท

4.)ซิลิโคน-หัวใจ-30ช่อง LOVE (ช่อง=2.8*2.8*2cm.) 21*25cm. 

ราคา 130 บาท

5.)ซิลิโคน-ปลา-8ช่อง (ช่อง=2.5-4*1.5cm.) 9.5*14cm. 

ราคา 80 บาท

6.)ซิลิโคน-4เหลี่ยมหยัก-8ช่อง (ช่อง=4.5*6cm.) 17*28.8cm. 

ราคา 130 บาท

Visitors: 371,809