พิมพ์เค้กอลูมิเนียม 4-เหลี่ยม-ถอดก้น (เกรดดี)

พิมพ์เค้ก-อลูมิเนียม 4-เหลี่ยม-ถอดก้น เกรดดีค่ะ

1.)ขนาด 6นิ้ว (6*6*3นิ้ว) ราคา 275 บาท

 (วัดใน15.5cm.xวัดนอก17cm.xสูง7.5cm.)

 

2.)ขนาด 8นิ้ว (8*8*3นิ้ว) ราคา 355 บาท

  (วัดใน20.5cm.xวัดนอก22cm.xสูง7.5cm.)

 

3.)ขนาด 10นิ้ว (10*10*3นิ้ว) ราคา 409 บาท

 (วัดใน25.5cm.xวัดนอก27cm.xสูง7.5cm.)

พิมพ์เค้ก-อลูมิเนียม 4-เหลี่ยม งานไทยผลิตค่ะ มีสูง 2นิ้ว และสูง 2นิ้ว ***ไม่ถอดก้นนะคะ*** 

1.)ขนาด 1/2 ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด4.5*4.5*2นิ้ว) วัดใน4นิ้ว ราคา 67 บาท

 (วัดใน10.5cm.xวัดนอก11.5cm.xสูง7.5cm.)

 

2.)ขนาด 1ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด5.5*5.5*2นิ้ว)วัดใน5นิ้ว ราคา 75 บาท

  (วัดใน13cm.xวัดนอก14cm.xสูง7.5cm.)

 

3.)ขนาด 2ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด6.5*6.5*2นิ้ว)วัดใน6นิ้ว ราคา 80 บาท

 (วัดใน15.5cm.xวัดนอก16.5cm.xสูง7.5cm.)


4.)ขนาด 3ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด7.5*7.5*2นิ้ว)วัดใน7นิ้ว ราคา 85 บาท

 (วัดใน18cm.xวัดนอก19cm.xสูง7.5cm.)


5.)ขนาด 4ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด8.5*8.5*2นิ้ว)วัดใน8นิ้ว ราคา 95 บาท

 (วัดใน20.5cm.xวัดนอก21.5cm.xสูง7.5cm.)


6.)ขนาด 5ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด9.5*9.5*2นิ้ว)วัดใน9นิ้ว ราคา 100 บาท

 (วัดใน23cm.xวัดนอก24cm.xสูง7.5cm.)


พิมพ์เค้ก-อลูมิเนียม 4-เหลี่ยม งานไทยผลิตค่ะ มีสูง 2นิ้ว และสูง 3นิ้ว

1.)ขนาด 1/2 ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด4.5*4.5*3นิ้ว) วัดใน4นิ้ว ราคา 78 บาท

 (วัดใน10.5cm.xวัดนอก11.5cm.xสูง7.5cm.)

 

2.)ขนาด 1ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด5.5*5.5*3นิ้ว)วัดใน5นิ้ว ราคา 80 บาท

  (วัดใน13cm.xวัดนอก14cm.xสูง7.5cm.)

 

3.)ขนาด 2ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด6.5*6.5*3นิ้ว)วัดใน6นิ้ว ราคา 85 บาท

 (วัดใน15.5cm.xวัดนอก16.5cm.xสูง7.5cm.)


4.)ขนาด 3ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด7.5*7.5*3นิ้ว)วัดใน7นิ้ว ราคา 88 บาท

 (วัดใน18cm.xวัดนอก19cm.xสูง7.5cm.)


5.)ขนาด 4ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด8.5*8.5*3นิ้ว)วัดใน8นิ้ว ราคา 95 บาท

 (วัดใน20.5cm.xวัดนอก21.5cm.xสูง7.5cm.)


6.)ขนาด 5ปอนด์ (วัดนอกรวมลวด9.5*9.5*3นิ้ว)วัดใน9นิ้ว ราคา 100 บาท

 (วัดใน23cm.xวัดนอก24cm.xสูง7.5cm.)

Visitors: 372,278