สติกเกอร์-Thank you,Tasty ชมพูขาว,Present for you ดำแดง,หัวไช้เท้า

สติกเกอร์แบบต่าง

1.)สติกเกอร์-Thank you-สีขาว 8ดวง/แผ่น  (ขนาดดวง2.5x4cm.)แพ็คละ5แผ่น=40ดวง ราคา 35 บาท

2.)สติกเกอร์-Thank you-ขอบทอง ดำ+ขาว 8ดวง/แผ่น  (ขนาดดวง3x4.5cm.)แพ็คละ5แผ่น=40ดวง ราคา 35 บาท

3.)สติกเกอร์-present for you-ดำ+แดง 12ดวง/แผ่น  (ขนาดดวง3cm.)แพ็คละ5แผ่น=60ดวง ราคา 35 บาท

4.)สติกเกอร์-TASTY-ชมพู+ขาว 12ดวง/แผ่น  (ขนาดดวง3.8x4cm.)

แพ็คละ5แผ่น=60ดวง ราคา 35 บาท

5.)สติกเกอร์-หัวไช้เท้า 12ดวง/แผ่น  (ขนาดดวง3.5cm.)

แพ็คละ5แผ่น=60ดวง ราคา 35 บาท

Visitors: 371,809