พิมพ์วุ้นพลาสติก-ปลา

พิมพ์เทวุ้นพลาสติก แฟนซี รูปแบบต่าง (ขนาดช่องประมาณ 4.5-9cm.)

ทนความร้อน-เย็น +120 ,-20 องศาC'

ราคา ชิ้นละ 70 บาท

Visitors: 371,813