พิมพ์กะหรี่ปั๊บ

A.)พิมพ์กระหรี่ปั๊บ 

-เล็ก(ขนาด 2x4.5x2.5cm.) ราคา 25 บาท

-กลาง(ขนาด 3x6x3cm.) ราคา 35 บาท

-ใหญ่(ขนาด 3.5x7.5x4cm. ) ราคา 40 บาท


B.)พิมพ์กระหรี่ปั๊บ -แบบรวมชุด 3ไซส์ สีขาว ราคา 59 บาท


C.)พิมพ์กระหรี่ปั๊บ-แบบเดี่ยว สีขาว

-เล็ก(ขนาดตัวขนม 2x5x3cm.) ราคา 15 บาท

-กลาง(ขนาดตัวขนม 2.2x6.5x3.5cm.) ราคา 20 บาท

-ใหญ่(ขนาดตัวขนม 2.5x7.8x4.5cm. ) ราคา 25 บาท

Visitors: 370,955