ที่ตัดพาย-พลาสติก(ลูกกลิ้ง)

ลูกกลิ้งตัดแป้ง-พลาสติก ตัดพายเป็นตาข่าย (ขนาดลูกกลิ้ง 11.3cm. ด้ามกว้าง3cm.xยาวรวมด้าม 20cm.) 

ราคา 99 บาท

Visitors: 370,954