กล่องเค้ก-ทรงสูง 3ปอนด์

กล่องเค้ก3ปอนด์-สูงพิเศษ

1.)กล่อง3ปอนด์-สูง-ขาว  (กว้าง24.5xยาว24.5xสูง15cm.)

แพ็ค10ชิ้น ราคา 300 บาท

2.)กล่อง3ปอนด์-สูง-คร้าฟ  (กว้าง26.6xยาว26.6xสูง15cm.)  

แพ็ค10ชิ้น ราคา 300 บาท

3.)กล่อง3ปอนด์-สูง-คราฟหลังขาว  (กว้าง26.6xยาว26.6xสูง15cm.)  

แพ็ค10ชิ้น ราคา 300 บาท

4.)กล่อง3ปอนด์-สูง-มิ้นท์กุหลาบ  (กว้าง26.6xยาว26.6xสูง15cm.)  

แพ็ค10ชิ้น ราคา 300 บาท

5.)กล่อง3ปอนด์-สูง-ชมพูดอกพิโอนี่  (กว้าง26.6xยาว26.6xสูง15cm.)  

แพ็ค10ชิ้น ราคา 300 บาท

6.)กล่อง3ปอนด์-สูง-ทอง   (กว้าง26.6xยาว26.6xสูง15cm.)  

แพ็ค10ชิ้น ราคา 330 บาท

Visitors: 370,952