กล่องเค้ก-ทรงสูง 2ปอนด์

กล่องเค้ก2ปอนด์-สูงพิเศษ

1.)กล่อง2ปอนด์-สูง-ขาว  (กว้าง24.5xยาว24.5xสูง15cm.)

แพ็ค10ชิ้น ราคา 250 บาท

2.)กล่อง2ปอนด์-สูง-คร้าฟ (กว้าง24.5xยาว24.5xสูง15cm.)

แพ็ค10ชิ้น ราคา 250 บาท

3.)กล่อง2ปอนด์-สูง-คราฟหลังขาว (กว้าง24.5xยาว24.5xสูง15cm.) 

แพ็ค10ชิ้น ราคา 250 บาท

4.)กล่อง2ปอนด์-สูง-มิ้นท์กุหลาบ (กว้าง24.5xยาว24.5xสูง15cm.)

แพ็ค10ชิ้น ราคา 250 บาท

5.)กล่อง2ปอนด์-สูง-ชมพูดอกพิโอนี่ (กว้าง24.5xยาว24.5xสูง15cm.)

แพ็ค10ชิ้น ราคา 250 บาท

6.)กล่อง2ปอนด์-สูง-ทอง  (กว้าง24.5xยาว24.5xสูง15cm.) 

แพ็ค10ชิ้น ราคา 270 บาท

Visitors: 370,951