กล่องเค้ก-ทรงสูง 1ปอนด์

กล่องเค้ก1ปอนด์-สูงพิเศษ

1.)กล่อง1ปอนด์-สูง-ขาว (กว้าง20.3xยาว20.3xสูง15cm.) 

แพ็ค10ชิ้น ราคา 200 บาท

2.)กล่อง1ปอนด์-สูง-คร้าฟ (กว้าง20.3xยาว20.3xสูง15cm.) 

แพ็ค10ชิ้น ราคา 200 บาท

3.)กล่อง1ปอนด์-สูง-คราฟหลังขาว (กว้าง20.3xยาว20.3xสูง15cm.) 

แพ็ค10ชิ้น ราคา 200 บาท

4.)กล่อง1ปอนด์-สูง-มิ้นท์กุหลาบ (กว้าง20.5xยาว20.5xสูง15cm.) 

แพ็ค10ชิ้น ราคา 200 บาท

5.)กล่อง1ปอนด์-สูง-ชมพูดอกพิโอนี่ (กว้าง20.5xยาว20.5xสูง15cm.) 

แพ็ค10ชิ้น ราคา 200 บาท

6.)กล่อง1ปอนด์-สูง-ทอง (กว้าง20.5xยาว20.5xสูง15cm.) 

แพ็ค10ชิ้น ราคา 250 บาท

Visitors: 371,809