ไม้ไอติม,ไม้คนกาแฟ

ไม้ไอติม,ไม้คนกาแฟ

1.)ไม้ไอติม-แบบโค้ง (1.7x9.5cm.) 50อัน/แพ็ค ราคา 30 บาท

2.)ไม้ไอติม-แบบเรียบ (1x6.5cm.) 50อัน/แพ็ค ราคา 25 บาท

3.)ไม้คนกาแฟ-แบน (0.6x14cm.) 50อัน/แพ็ค ราคา 35 บาท

4.)ไม้ไอติม-แบเรียบ (1x11.5cm.) 50อัน/แพ็ค ราคา 50 บาท

Visitors: 370,952