ป้าย HBD กระดาษ-1

ป้ายกระดาษ HBD (ขนาดประมาณ4-6cm.) สำหรับเสียบบนคัพเค้ก หรือขนมเพื่ออวยพร 

แพค 25ชิ้น ราคา 25 บาท

L-2693


ป้ายกระดาษ HBD (ขนาดประมาณ5-10cm.) สำหรับเสียบบนคัพเค้ก หรือขนมเพื่ออวยพร 

แพค 15ชิ้น ราคา 25 บาท

L-2882

L-2885

Visitors: 371,809