กล่อง Gift Set ฝา+ตัวกล่อง มีลาย

กล่อง Gift Set ฝา+ตัวกล่อง สีชมพูลายทอง

 (ก.=27xล.=19.5xส.=5.3cm.) 

BB04W-NF-004-PI มีหน้าต่าง  2กล่อง=100 บาท

BB04-NF-001-GO มีหน้าต่าง  2กล่อง=100 บาท

BB04-NF-001-RD มีหน้าต่าง  2กล่อง=100 บาท

BB04-NF-004-PI ไม่มีหน้าต่าง  2กล่อง=90 บาท

Visitors: 370,955