ถุงฝากาว ลายเทรน วันแห่งความรัก,คริสมาสตร์ 7x7cm.,10x10cm.

เช็คลายด้วยค่ะ บางครั่งหมดค่ะ

A.)ถุงฝากาว 7x7cm. ลายคริสมาสตร์ มี3 ลาย แพคละ

ประมาณ95-100ใบ ราคา 40 บาท 

 

ฺB.)ถุงฝากาว 10x10cm. ลายคริสมาสตร์ มี19 ลาย แพคละประมาณ95-100ใบ ราคา 50 บาท 


ฺC.)ถุงฝากาว 7x7cm. ลาย-เทรนวันแห่งความรัก แพคละประมาณ 

95-100ใบ ราคา 40 บาท 


D.)ถุงฝากาว 10x10cm. ลาย-เทรนวันแห่งความรัก แพคละประมาณ95-100ใบ ราคา 50 บาท 

 

Visitors: 370,951