กล่องเค้ก

1.)กล่องเค้ก 1 ปอน Hello Kitty-ชมพูทาง กว้าง20.5 x ยาว20.5 x สูง10 ซม.

ราคา10ชิ้นละ 180 บาท

2.)กล่องเค้ก 2 ปอน Hello Kitty-ชมพูทาง กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10 ซม.

ราคา10ชิ้นละ 220 บาท

3.)กล่องเค้ก 3 ปอน Hello Kitty-ชมพูทาง กว้าง26.5 x ยาว28.5 x สูง10 ซม.

ราคา10ชิ้นละ 240 บาท

4.)กล่องเค้ก 1 ปอน Hello Kitty-ชมพูทาง กว้าง20.5 x ยาว20.5 x สูง10 ซม.

ราคา10ชิ้นละ 180 บาท

5.)กล่องเค้ก 2 ปอน Hello Kitty-ชมพูทาง กว้าง24.5 x ยาว24.5 x สูง10 ซม.

ราคา10ชิ้นละ 220 บาท

6.)กล่องเค้ก 3 ปอน Hello Kitty-ชมพูทาง กว้าง26.5 x ยาว28.5 x สูง10 ซม.

ราคา10ชิ้นละ 240 บาท


Visitors: 327,397