บอร์ดรองฟองดอง (หนา)

บอร์ดรองฟองดอง (หนา0.5cm.) สีเงิน

แบบกลม 

8นิ้ว ราคา 60 บาท

10นิ้ว ราคา 75 บาท

12นิ้ว ราคา 95 บาท

แบบสี่เหลี่ยม

8นิ้ว ราคา 60 บาท

10นิ้ว ราคา 75 บาท

12นิ้ว ราคา 95 บาท

Visitors: 373,367