พิมพ์เทปล่อนทอดไข่,ขนม

1.)พิมพ์ทอดไข่,ขนม-เทปล่อน รูปหัวใจ 

ขนาด(วัดในหัวใจ8x9x1.2cm.)(วัดนอก12x1.5cm.)ด้ามจับยาว14cm.

 ราคา 70 บาท

2.)พิมพ์ทอดไข่,ขนม-เทปล่อน รูปหมี

ขนาด(วัดในหมี11.5x13.5x1.5cm.)(วัดนอก12.7x14.7cm.)ด้ามจับยาว14cm.

 ราคา 80 บาท

Visitors: 371,814