พิมพ์กดคุกกี้

พิมพ์กดคุกกี้ สแตนเลส มี14ลายค่ะ

(ขนาดประมาณ1.5-8cm.) 1แพค/1ลาย มี3ชิ้นค่ะ 

ราคา แพคละ 50 บาท

1.กระต่าย

2.แมว

3.หมี

5.ผี

6.รองเท้าคริสมาสตร์

7.ต้นคริสมาตสตร์

8.ตัวคุกกี้

9.ดอกไม้

10.ดาวมน

11.สามเหลี่ยม

12.ไข่วงรี

13.ใบไม้

14.ใบโพธิ์

Visitors: 370,951