ก.ฐานทอง E77(โดม),E44(4ช่อง),E82(6ช่อง),E81(8ช่อง),E110(วงรี)

1.)E-44 -ฐานทอง (10.1x10.1x3.6cm.ขนาดช่อง5x5cm.)

 100ชุด=349 

2.)E-77 -ฐานทอง (7.9x7.9x6.1cm.) 25ชุด=85 
Visitors: 371,809