ก.ฐานทอง E61สูง,E77,E75,E44

1.)E61-ฐานทอง-ฝาสูง (วัดภายใน 8.2x12.3x9.0cm.)  

40ชุด=165 บาท

2.)E-44 -ฐานทอง (10.1x10.1x3.6cm.ขนาดช่อง5x5cm.)

 100ชุด=349 

3.)E-77 -ฐานทอง (7.9x7.9x6.1cm.) 25ชุด=85 

4.)E-75 -ฐานทอง (8.2x9.2x5.7cm.) 50ชุด=185 Visitors: 344,416