สติ๊กเกอร์-ตรุษจีน ฯลฯ

 สติกเกอร์ลวดลายต่างๆ แพ็คละ5แผ่น 


1.)สติกเกอร์-หมี 12ดวง/แผ่น (ขนาดดวง3.5cm.) แพ็คละ5แผ่น

=60ดวง ราคา 35 บาท

2.)สติกเกอร์-ลายThank you-เด็กหญิง   12ดวง/แผ่น (ขนาดดวง3.5cm.) แพ็คละ5แผ่น=60ดวง  ราคา 35 บาท

3.)สติกเกอร์-ลายValentine   20ดวง/แผ่น (ขนาดดวง2.5x3.5cm.) แพ็ค 5แผ่น=100ดวง

ราคา 40 บาท

4.)สติกเกอร์-กลมอักษรจีน-ตรุษจีน   21ดวง/แผ่น(ขนาดดวง3.5cm.)  แพ็ค 5แผ่น=105ดวง

ราคา 40 บาท

5.)สติกเกอร์-สี่เหลี่ยมผืนผ้า-อักษรจีน-ตรุษจีน   36ดวง/แผ่น(ขนาดดวง1.5x7cm.)   แพ็ค5แผ่น=180ดวง ราคา 40 บาท

6.)สติกเกอร์-สี่เหลี่ยมจุตรัส-อักษรจีน-ตรุษจีน (ขนาดดวง1x1cm.)  20ดวง/แผ่น แพ็ค5แผ่น=100ดวง ราคา 30 บาท

Visitors: 313,487