พันไส้ขนม (Cream Horn)

พันไส้ขนม มี2แบบค่ะ ของไต้หวัน 

1.)SN42134-Cannoli (Forms/Cream roll) 

แพค2ชิ้น ราคา 95 บาท

2.)SN4163-Cream Horn  

ชิ้นละ ราคา 49 บาท

Visitors: 373,374