กล่องพลาสติก-ฐานทอง (E82,E93,E61,อเวย์ตื้น)

1.)E-82-ฐานทอง (ถาด6หลุม 5x5cm.) วัดภายใน 10.2x15.2x3.8cm.  

50ชุด=245 บาท


2.)E93-ฐานทอง 1/2ปอนด์  วัดภายใน 13x13x7cm.  

25ชุด=155 บาท


3.)อเวย์ตื้น-ฐานทอง วัดภายใน 8.1x11.4x3.6cm.  

100ชุด=355 บาท


4.)E61-ฐานทอง วัดภายใน 8.2x12.3x7.0cm.  

50ชุด=169 บาท


5.)E61-ฐานทอง-ฝาสูง วัดภายใน 8.2x12.3x9.0cm.  

40ชุด=165 บาท

Visitors: 340,496