กล่อง 2 ปอนด์-เตี้ย

A.)กล่อง 2ปอนด์-เตี้ย (24.5x24.5x6.5cm.)

 แพค 10ใบ ราคา 170 บาท

 แพค 20ใบ ราคา 320 บาท

1.)ลายชมพูจุดขาว

2.)ลายบอสซั่มฟ้า

3.)ลายดอกพิโอนี่

4.)ลายหินอ่อนเทา


B.)กล่อง 2ปอนด์-เตี้ย (24.5x24.5x6.5cm.)

1.)ขาว  แพค 10ใบ ราคา 130 บาท

2.)คร้าฟ แพค 10ใบ ราคา 150 บาท

3.)คร้าฟ+หลังขาว แพค 10ใบ ราคา 150 บาท

Visitors: 327,361