กล่อง 1 ปอนด์-เตี้ย

A.)กล่อง1ปอนด์-เตี้ย (20x20x5.5cm.)

แพค 10ใบ ราคา 140 บาท

แพค 20ใบ ราคา 270 บาท

1.)ลายชมพูจุดขาว

2.)ลายบอสซั่มฟ้า

3.)ลายดอกพิโอนี่

4.)ลายหินอ่อนเทา


B.)กล่อง1ปอนด์-เตี้ย (20x20x5.5cm.)

1.)สีขาว  แพค 10ใบ ราคา 100 บาท

2.)สีคร้าฟ แพค 10ใบ ราคา 120 บาท

3.)สีคร้าฟ+หลังขาว แพค 10ใบ ราคา 120 บาท

Visitors: 326,913