กระทงจีบ-ลวดลาย 3.5cm. ใช้กับพิมพ์#2416,2616

กระทงจีบ 2416,2616 ลาย (ก้น3.5cm.xสูง2.3cm.) บรรจุหลอดละ ประมาณ 500 ใบ)

 ราคา = 100 บาท

Visitors: 368,770