ชุดหัวบีบ 6หัว,13หัว,26หัว,52หัว

ชุดหัวบีบ จากจีน

1.)ชุดหัวบีบ 6หัว+ถุงบีบซิลิโคน ราคา 139 บาท

2.)ชุดหัวบีบ 6หัว+ถุงบีบผ้า ราคา 149 บาท

3.)ชุดหัวบีบ 13หัว+ที่ล๊อกหัวบีบ ราคา 165 บาท

4.)ชุดหัวบีบ 26หัว-มีรอยต่อ+ร่ม+กล่องเก็บ ราคา 420 บาท

5.)ชุดหัวบีบ 26หัว-ไม่มีรอยต่อ+ร่ม+กล่องเก็บ ราคา 550 บาท

6.)ชุดหัวบีบ 52หัว+ร่ม2อัน+กล่องเก็บ ราคา 1,100 บาท

7.)ลายหัวบีบของชุด 6หัวค่ะ

Visitors: 370,955