พิมพ์วุ้นพลาสติกแฟนซี-แมลง,ยานพาหนะ,สัตว์,ก้อนทอง,กระต่ายเต็มตัว,กระต่ายนอนหมอบ

พิมพ์เทวุ้นพลาสติก แฟนซี รูปแบบต่าง (ขนาดช่องประมาณ 4-5cm.)

ทนความร้อน-เย็น +120 ,-20 องศาC'


1.)รวมแมลง 8ช่อง ราคา ชิ้นละ 70 บาท

2.)รวมยานพาหนะ 8ช่อง ราคา ชิ้นละ 70 บาท

3.)รวมสัตว์ 8ช่อง ราคา ชิ้นละ 70 บาท

4.)ก้อนทอง ราคา ชิ้นละ 70 บาท

5.)กระต่ายเต็มตัว (พลาสติกเกรดบางค่ะ) ราคา ชิ้นละ 49 บาท
4.)กระต่ายหมอบ (พลาสติกเกรดบางค่ะ) ราคา ชิ้นละ 49 บาทVisitors: 371,809