น้ำตาลเม็ด-มุก (Sugar Pearls)

น้ำตาล เม็ดมุก (Sugar Pearls) 

1.)มุกเงิน

กระปุก1oz. 20g. ราคา 40 บาท

กระปุก2oz. 40g. ราคา 75 บาท

2.)มุกทอง

กระปุก1oz. 20g. ราคา 50 บาท

กระปุก2oz. 40g. ราคา 95 บาท

3.)Mini choco buttons ***ไม่มีของค่ะ***

 

Visitors: 301,474