ถุงฝากาว-ใส (จีน)

ถุงฝากาว-แบบใส (จีน) 

1.)5.5*5.5+3 บรรจุ100ใบ/แพ็ค ราคา 30 บาท

2.)7*7+3 บรรจุ100ใบ/แพ็ค ราคา 40 บาท

3.)7*10+3 บรรจุ100ใบ/แพ็ค ราคา 50 บาท

4.)10*10+3 บรรจุ100ใบ/แพ็ค ราคา 70 บาท

5.)14*14+3 บรรจุ100ใบ/แพ็ค ราคา 80 บาท

Visitors: 372,284