กระทงจีบ-ลวดลาย #6,7,8,9,10.5,11,11.5cm.

กระทงจีบลวดลาย

1.)6cm.(ก้น2.5cm.*สูง1.8cm.) สำหรับพิมพ์จีบ#1611,1612

 1000ใบ ราคา 110 บาท

2.)7cm.(ก้น3cm.*สูง2.5cm.) สำหรับพิมพ์จีบ#2216,2416

1000ใบ ราคา 120 บาท

3.)8cm.(ก้น3.5cm.*สูง2.5cm.) สำหรับพิมพ์จีบ#2616

1000ใบ ราคา 130 บาท

4.)9cm.(ก้น4cm.*สูง2.5cm.) สำหรับพิมพ์จีบ#2816

 1000ใบ ราคา 140 บาท

5.)10.5cm.(ก้น4.3cm.*สูง3cm.) สำหรับพิมพ์จีบ#3217

1000ใบ ราคา 250 บาท

6.)11cm.(ก้น5cm.*สูง3cm.) สำหรับพิมพ์จีบ#3218,3219

1000ใบ ราคา 350 บาท

7.)11.5cm.(ก้น5cm.*สูง3.2-3.5cm.) สำหรับพิมพ์จีบ#3218,3219

1000ใบ ราคา 350 บาท

Visitors: 371,809