ที่กดที่ตัดฟองดอง (กลีบกุหลาบ,กลีบโบตั๋น,ก้นหอย,ก้อนเมฆ)


1.)ที่ตัดกลีบกุหลาบ 3ชิ้น3ขนาด ราคา  59 บาท

2.)ที่ตัดฟองดองกลีบโบตั๋น 4ชิ้น ราคา 59 บาท

3.)ที่ตัดฟองดอง-ก้อนเมฆ 5ชิ้น ราคา 59 บาท

4.)ที่ตัดที่กดฟองดอง-ก้นหอย 3ชิ้น3ขนาด ราคา 59 บาทVisitors: 372,284