ไม้นวดแป้งหมุนได้ (ไม่เป็นเสี้ยน)

A.)ไม้นวดแป้ง หมุนได้ รุ่นนี้ไม่มีเสี้ยนของไม้ค่ะ

S (27cm.) ราคา 180 บาท

M (38cm.) ราคา 240 บาท

L (43cm.) ราคา 280 บาท


B.)ไม้นวดแป้ง หมุนได้ รุ่นนี้ไม่มีเสี้ยนของไม้ค่ะ **คนละโรงงานค่ะ**

ขนาดเล็ก (ตัวไม้นวด6นิ้ว ยาวรวมด้ามหมุน32cm.) ราคา 110 บาท

ขนาดใหญ่ (ตัวไม้นวด9นิ้ว ยาวรวมด้ามหมุน42cm.) ราคา 130 บาท


Visitors: 370,951