พิมพ์อลูมิเนียมรูปผลไม้ต่างๆ

พิมพ์อลูมิเนียม รูปผลไม้ต่างๆ 

-พิมพ์ลูกท้อ (8x7.2x4cm.) ชิ้นละ 40 บาท

-พิมพ์ลูกแพร์  (9x8.3x4cm.) ชิ้นละ 40 บาท

-พิมพ์มะม่วง  (10x6.5x3.5cm.) ชิ้นละ 40 บาท

-พิมพ์แอ้ปเปิ้ล  (9x7.7x4cm.) ชิ้นละ 40 บาท

-พิมพ์เลม่อน (10x6.9x3cm.) ชิ้นละ 40 บาท

Visitors: 370,945