ตะแกรงพักขนมอย่างดี

1.)ตะแกรงพักขนมเหล็กเคลือบเทปล่อนอย่างดี

ตะแกรงพักขนม-เล็ก (28x25cm.) อันละ 125 บาท

ตะแกรงพักขนม-ใหญ่ (41x24cm.) อันละ 175 บาท

ตะแกรงพักขนม3ชั้น (40x24.8x9cm.) อันละ 320 บาท

2.)ตะแกรงพักขนมเหล็กเคลือบเทปล่อนอย่างดี เพิ่มความหนา

ตะแกรงพักขนม-เล็ก เพิ่มความหนา(26x23cm.) อันละ 175 บาท

ตะแกรงพักขนม-กลาง เพิ่มความหนา(26x46cm.) อันละ 210 บาท

**อีกโรงงานค่ะ**

1.)ตะแกรงพักขนม-เล็ก (26x23cm.) อันละ 150 บาท 

2.)ตะแกรงพักขนม-กลาง (25x40cm.) อันละ 170 บาท 

Visitors: 372,280