ฐานรองเค้ก,รองมูส (Box)

ฐานรองมูส สำหรับขนมชิ้นเล็กค่ะ

ฐานมูส กลมทองเงา-3x3นิ้ว 100ชิ้น ราคา 180 บาท

ฐานมูส กลมทองด้าน-3x3นิ้ว 100ชิ้น ราคา 180 บาท

ฐานมูส กลมทองเงา-3.5x3.5นิ้ว  100ชิ้น ราคา 200 บาท

ฐานมูส กลมทองด้าน 3.5x3.5นิ้ว 100ชิ้น ราคา 200 บาท

ฐานมูส เหลี่ยมทองเงา-6.1x9.9cm. 100ชิ้น ราคา 180 บาท

ฐานมูส เหลี่ยมทองด้าน-6.1x9.9cm. 100ชิ้น ราคา 180 บาท

ฐานมูส กลมขาว10x10cm. 100ชิ้น ราคา 110 บาท

Visitors: 326,912