ร่ม

ร่ม ใช้สำหรับรองบีบดอกไม้ 

ร่มเล็ก (เส้นผ้าศูนย์กลาง 4cm.) ราคาชิ้นละ 25 บาท

ร่มใหญ่ (เส้นผ้าศูนย์กลาง 5cm.) ราคาชิ้นละ 40 บาท

Visitors: 370,951