ป้ายปิดถุงขนม-9cm.(6x9,8x12,9x14นิ้ว)

แผ่นปิดถุงขนมมีหูหิ้ว 9ซม. (ไม่รวมถาด)

 ใช้ปิดปากถุงคุ๊กกี้ 

แผ่นปิดปากขนม เส้นผ่าศูนย์กลางนอก ขนาด 3.5 นิ้ว (9 ซม.)

เจาะหูหิ้วด้านในกว้าง ขนาด 2.5 นิ้ว( 6.3 ซม.) 
ด้านในสูง ขนาด 1.25 นิ้ว  (3.1 ซม.)

ใช้ปิดปากถุงขนมพับข้างได้หลายขนาดค่ะ

- ถุงขนาด 6x9 นิ้ว ใช้คู่กับถาด 4x4 นิ้วทุกลาย
- ถุงขนาด 8x12 นิ้วใช้กับถาดกระดาษ 6x6 นิ้ว ทุกลาย
- ถุงขนาด 9x14 นิ้วใช้กับถาดกระดาษ 6x6 นิ้ว ทุกลาย

จำหน่ายแพคละ  100 ใบ ราคา 110 บาท
1.)สีฟ้าจุดเล็ก
2.)สีมินท์จุดเล็ก
3.)สีเหลืองจุดเล็ก
4.)สีชมพูจุดเล็ก
Visitors: 327,365